Navigace

Obsah

Územní plán

Koordinační výkres včetně změny č. 1

měřítko 1:5000

kv_vz1.pdf

Změna č. 1 - Výkres základního členění území

měřítko 1:5000

z1_up1.pdf

Změna č. 1 - Hlavní výkres

měřítko 1:5000

z1_up2.pdf

Změna č. 1 - Koordinační výkres

měřítko 1:5000

z1_up3.pdf

Změna č. 1 - Výkres zaborů ZPF

měřítko 1:5000

z1_up4.pdf

Změna č. 1 - Textová část

měřítko 1:5000

z1_up5.pdf

Výkres základního členění území

měřítko 1:5000

up1.pdf

Hlavní výkres

měřítko 1:5000

up2.pdf

Výkres VPS, opatření a asanací

měřítko 1:5000

up3.pdf

Koordinační výkres

měřítko 1:5000

up4.pdf

Výkres předpokladaných záborů půdního fondu

měřítko 1:5000

up5.pdf

Textová část

up6.pdf

Stránka

  • 1