Navigace

Obsah

Zeměpisné informace

¨kapličkaMalá obec Němětice se nachází v Jihočeském kraji v okrese Strakonice asi 4 km SSZ od Volyně.

Leží v nadmořské výšce 438 m na úpatí Bavorské vrchoviny v Šumavském podhůří v údolí řeky Volyňky.

Vesničkou protéká potok Peklov, který ústí do Volyňky.
 

 

Zástavba vesnice

Vesnička vede podél hlavní komunikace na Stachy a Zadov, kam zvláště v zimě jezdí za zimními radovánkami hodně lyžařů.

Na soutoku potoka Peklov s Volyňkou, východně od vsi, byl mlýn. V současné době jeho nový majitel provozuje v budově mlýna malou vodní elektrárnu.

Otužilci mohou využít koupání ve Volyňce.

příroda
Geografie

Vesnice má přibližně trojúhelníkovou náves, situovanou na mírném svahu nad rovinatým terénem nivy potoka Peklov. Jižní stranu údolí potoka částečně tvoří zalesněný hřeben s vrchy Kráva (622 m) a Ostrý vrch (591m).

Na protější východní straně údolí Volyňky se zdvíhá Kalný vrch (633 m), severním směrem stoupá k návrší Hradiště. Zde se nachází stopy kamenného valu pravěkého halštatského hradiště.

Do katastru Němětic patří i další mlýn - Karasův, který je znám z filmu Zdeňka Trošky "Slunce, seno, erotika".

V severní části se dochovalo několik hodnotných lidových staveb, typických pro oblast Volyňska.

Dům č. 8 u silnice má dosud roubenou světnici a bedněný štít.

Pozornost však poutá především dvojice zděných usedlostí z doby okolo poloviny 19. století. Dům č. p. 2 je prostý, s trojúhelníkovým štítem.

Blízká usedlost č. p. 29 patří k nejkrásnějším příkladům lidové architektury v okolí Volyně.

Prostředí návsi doplňuje kaplička s jednoduchým křídlovým štítem a zvoničkou v hřebeni střechy.