Navigace

Obsah

Současnost

obecní úřad

Samostatný obecní úřad byl zřízen v roce 1989 v místě bývalé autobusové zastávky. Naproti obecnímu úřadu je vidět velký objekt bramborárny Zemědělského obchodního družstva v Něměticích se sídlem v Nihošovicích.

ZOD zaměstnává nejvíce občanů Němětic. Zaměřuje se na živočišnou a rostlinnou výrobu, především produkci sadbových a konzumních brambor.

Ze soukromých firem jsou zde firma Stanislav Kulíř, s. r. o. zemní práce, dále zámečnická a truhlářská dílna.


 

Rok 2010

oprava oúV roce 2010 byla provedena vnitřní rekonstrukce obecního úřadu a vybudováno sociální zařízení. Na tuto akci získla obec 60% dotaci z Programu obnovy venkova v roce 2010.

Dále byly v roce 2010 opraveny 2 místní komunikace poškozené přívalovými dešti v roce 2009. Obec získala 100% dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

 
Obec Němětice leží v zátopovém pásmu.

V srpnu 2002 zasáhla voda z rozvodněného potoka Peklov tři rodinné domy, které byly vytopeny. Byl prolomen starý most. Na přelomu let 2003 a 2004 byly uvolněny prostředky z povodňového fondu EU na demolici starého a stavbu nového mostu s částečnou spoluúčastí finančních prostředků obce Němětice.

foto z obce foto z obce

 

Obec Němětice je členem několika spolků.

Od roku 1997 je obec přihlášena do Programu obnovy vesnice. Členství umožňuje obci žádat o dotace z Programu obnovy venkova, vyhlašované Krajským úřadem Jihočeského kraje. V posledních letech z Programu obnovy venkova byly realizovány akce:

2005 - Rozšíření veřejného osvětlení v dolní části obce

2006 - Úprava veřejného prostranství - chodník v dolní části obce

2009 - Rozšíření veřejného osvětlení - II. Etapa

 

Od roku 2001 je obec členem Svazku obcí Peklov, který vznikl za účelem vybudování plynofikace v obcích Němětice a Nihošovice. Po dokončení plynofikace byla činnost rozšířena na vybudování a rekonstrukci vodovodu v obou obcích.

 

Dále je členem Svazku obcí Šumavského Podlesí se sídlem v Češtících. Činnost Svazku je dána strategickým plánem rozvoje mikroregionu. Hlavní důraz je kladen na zlepšení stavu technické infrastruktury, vzhledu obcí. Také zde mohou být řešeny problémy nadobecního charakteru při zachování identity jednotlivých obcí.

 

Z poskytnuté dotace SOSP byla financována v roce 2006 část cyklostezky, vedoucí podél řeky Volyňky a chatové oblasti v Něměticích.

 

Obec Němětice je členem Spolku pro obnovu venkova CR a Jihočeského kraje, Svazu měst a obcí Strakonicka (SMOOS) a místní akční skupiny MAS LAG Strakonicko.