Navigace

Obsah

Registr oznámení

 

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb.

 

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá povinnost vést registr oznámení veřejných funkcionářů o jejich činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích, a to v rozsahu stanovené v § 9 až 11 zákona.

 

Pokud chcete nahlédnout do registru obce je nutné vyplnit "Žádost o nahlédnutí do registru oznámení" a odevzdat ji osobě pověřené obecním úřadem.

 

Odkazy